Minder hormonen bij IVF-light

Illustratie medicatie IVF

IVF-light is een lichtere vorm van IVF. Het vindt plaats in de natuurlijke cyclus van de vrouw en wordt ook wel IVF in de modified natural cycle genoemd (MNC-IVF). Modified, aangepast, omdat er wel hormonen gebruikt worden en het dus niet helemaal natuurlijk is.

Tekst: Natascha Huijser van Reenen

Het Universitair Medisch Centrum in Groningen (het UMCG) is het enige ziekenhuis waar MNC-IVF wordt toegepast. Het is daar de standaard behandeling voor vrouwen onder de 35 met een medische indicatie voor IVF of ICSI en een regelmatige menstruatie. Zodoende kreeg de Groningse Mariska (33) het vanzelf aangeboden toen zij voor ICSI naar het UMCG werd doorverwezen. ‘Wij waren er blij mee, vooral omdat ik prikangst heb en mijzelf nu minder vaak hoefde te prikken.’

‘Gewone’ IVF versus MNC-IVF
Annemieke Hoek, gynaecoloog in het UMCG, is projectleider geweest bij onderzoek naar MNC-IVF. Zij legt uit: ‘Bij hyperstimulatie IVF, de gewone IVF, stimuleert een hoge dosis hormonen de eierstokken, zodat er een groot aantal eicellen groeien. Deze eicellen worden buiten het lichaam bevrucht en er ontstaan meerdere embryo’s. Bij MNC-IVF daarentegen ontstaat er maximaal één embryo: we gebruiken die ene eicel die bij elke vrouw toch al iedere maand uit zichzelf groeit. Als het eiblaasje met deze eicel rijp is, halen we de eicel eruit en wordt deze, net als bij gewone IVF, buiten het lichaam bevrucht. Het embryo dat ontstaat, plaatsen we terug.’

Minder hormonen
Bij MNC-IVF is er dus geen hyperstimulatie van de eierstokken. Dit heeft als voordeel dat er geen risico is op het mogelijk gevaarlijke OHSS (ovarieel hyperstimulatiesyndroom). Het lichaam, en vooral de eierstokken, worden veel minder belast. Maar ook bij MNC-IVF worden hormonen gebruikt. Wanneer de eiblaas 14 mm groot is, krijgen de vrouwen gedurende 2 à 3 dagen twee hormonen: de ene voorkomt een voortijdige eisprong en de andere zorgt ervoor dat de eiblaas dan toch nog doorgroeit. Gynaecoloog Hoek vertelt: ‘Er zijn wel studies geweest naar een geheel natuurlijke IVF zonder deze hormonen, en dus niet “modified”. In 20% van de gevallen trad er dan een spontane eisprong op en ben je de eicel kwijt. Door deze hormonen is dat percentage gehalveerd naar 10%.’

Geen embryo’s over
Omdat er één enkele eiblaas rijpt, blijven er geen embryo’s over die ingevroren of vernietigd worden. Gynaecoloog Hoek: ‘Er zijn paren die speciaal om deze reden naar het UMCG komen, bijvoorbeeld omdat ze vanuit religieus gezichtspunt geen embryo’s willen vernietigen.’ Mariska daarentegen ervaart dit juist als een nadeel: ‘Ik heb een medisch verleden en daarom zijn injecties, puncties en echo’s heftig voor mij. Daarom vind ik het jammer dat we nu geen cryo embryo’s hebben. Als we straks een tweede kindje willen, moet ik het hele traject toch weer vanaf het begin doorlopen.’

Minder terugplaatsingen
Bij reguliere IVF behandelingen is er bijna altijd een embryo dat teruggeplaatst kan worden. Meer eicellen, meer embryo’s, dus de kans dat er één goed embryo ontstaat is groot. Bij MNC-IVF is er in 40-45 % van de gestarte behandelingen een terugplaatsing. Gynaecoloog Hoek: ‘Je hebt maar één eicel en onderweg kan er iets gebeuren: een spontane eisprong, bij de punctie hebben we geen eicel, de eicel raakt niet bevrucht, of het embryo is niet goed. Er zijn soms meerdere cycli nodig om een terugplaatsing te krijgen. Het kost meer tijd en dat geeft ook teleurstellingen. Mariska kan dit beamen: ‘Omdat er geen rustpauze nodig is tussen deze behandelingen, was ik er maandenlang non-stop mee bezig, en alleen maar dagen aan het tellen. Bij de eerste twee behandelingen was er geen eicel bij de punctie. Dat vonden we heel zwaar en het was moeilijk om weer op te laden voor de volgende behandeling. We hadden besloten om na de derde keer zelf een rustpauze in te lassen. Maar toen werd ik gelukkig zwanger.’

Zwangerschapskans
IVF-light geeft per enkele behandeling minder zwangerschapskans dan reguliere IVF. Maar, bekeken over de totale behandeling, is de kans op zwangerschap in het UMCG hetzelfde als in de andere ziekenhuizen. Gynaecoloog Hoek: ‘Wij geven in totaal zes MNC-IVF behandelingen. Voor de verzekering staat dat gelijk aan één normale hyperstimulatie IVF. Per MNC-IVF behandeling is de kans op zwangerschap 8-12 %. En na zes MNC behandelingen is 36 % van de vrouwen zwanger tegenover 20-25 % na één gewone IVF zonder cryo embryo’s. Als zwangerschap uitblijft, volgen er na deze zes MNC cycli nog twee reguliere IVF behandelingen, die ook vergoed worden. Uiteindelijk krijgt iets meer dan 50 % van de paren na dit hele traject een kind. Na drie hyperstimulatie behandelingen is dit percentage ongeveer hetzelfde.’

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*