Alle embryo’s invriezen?

Vervolgonderzoek lijkt noodzakelijk

Zou de kans op een zwangerschap toenemen als je een embryo niet een aantal dagen na de punctie terugplaatst, maar pas in een volgende cyclus? Nederlands onderzoek wijst uit van niet. Dr. Martine Nijs van Nij Geertgen zou graag een vervolgonderzoek zien.

Tekst: Denise Hilhorst

Per jaar vinden er in Nederland ruim 15.000 IVF-behandelingen plaats die in slechts 30% tot een doorgaande zwangerschap leiden. Onder internationale wetenschappers leeft de gedachte dat de stimulering van de eierstokken tijdens een IVF-behandeling een mogelijk nadelig effect heeft op het baarmoederslijmvlies waardoor embryo’s moeilijker innestelen. In de standaard IVF/ICSI-behandelingen worden in dezelfde cyclus als waarin de eierstokken gestimuleerd worden met hormonen, een of twee embryo’s teruggeplaatst na de bevruchting. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om na de punctie alle embryo’s in te vriezen, dus geen vers embryo terug te plaatsen.

Geen verhoging van de zwangerschapskans
Tussen 2011 en 2015 is in de ENDO-RECEPT studie* onderzocht of door het loskoppelen van de stimulatie en de terugplaatsing de succeskans van IVF inderdaad toeneemt. In de studie is gekeken naar het verschil tussen alle embryo’s op dag zes na bevruchting invriezen versus het vers plaatsen van een of twee verse embryo’s vijf dagen na de bevruchting. Alle embryo’s invriezen leidt niet tot een verhoging van de cumulatieve zwangerschapskans. In 2015 is een geplande vervolgstudie (Freeze-all*) afgeblazen vanwege de slechte resultaten van ENDO-RECEPT.

Lees ook: Embryo’s invriezen op dag 5

Vervolgonderzoek nodig
Dr. Martine Nijs, wetenschappelijk directeur en klinisch embryoloog bij Nij Geertgen – centrum voor vruchtbaarheid – betreurt dat. ‘Wij hadden graag aan zo’n studie meegewerkt. Ik ben er namelijk van overtuigd dat vervolgonderzoek nodig is. De weinige buitenlandse studies die er tot nog toe zijn gedaan, kennen tegenstrijdige resultaten, maar sommige laten wel degelijk een hogere cumulatieve zwangerschapskans zien. Je vergelijkt alleen appels met peren, omdat in deze studies bepaalde variabelen van elkaar verschillen; andere stimulatieschema’s bijvoorbeeld, of een andere dag waarop men de embryo’s invriest.’ Een groot goed opgezet onderzoek zou volgens Nijs heel welkom zijn. ‘Ten tijde van de ENDO-RECEPT studie waren we in Nederland nog maar net begonnen met vitrificatie, een nieuwe techniek om embryo’s in te vriezen. De ontwikkeling van expertise bij een nieuwe techniek is een groeiproces. Nu we daar verder in zijn, vind ik het tijd voor vervolgonderzoek.’

Bepaalde situaties
Overigens worden in bepaalde situatie wel alle embryo’s ingevroren, vertelt Nijs. ‘Dit gebeurt overal in Nederland. Het is goed om deze situaties even te noemen, want ik merk dat patiënten er soms door worden overvallen, omdat ze een directe terugplaatsing verwachten. Alle embryo’s invriezen gebeurt bij een verhoogd risico op overstimulatie, een conditie die levensbedreigend kan zijn. Als je dan een embryo terugplaatst, kan het verergeren. Dit komt gelukkig weinig voor. Een andere indicaties is als de patiënte te vroeg gaat menstrueren. Daarnaast wordt in steeds meer klinieken in de stimulatiefase het progesterongehalte gemeten. Bij een te hoge waarde kun je beter niet meteen terugplaatsen, omdat de kans op innesteling dan kleiner is. En we kunnen het natuurlijk ook doen omdat de patiënte er niet is, bijvoorbeeld omdat ze ziek is.’

Goede keuze?
Nijs legt uit waarom standaard – als de situatie van de patiënte het toelaat –  alle embryo’s invriezen haar een goed idee lijkt. ‘Wij willen graag patiëntvriendelijk werken. Daar past het samen met de patiënte kunnen plannen wanneer de terugplaatsing is heel goed bij. Ik kan me bovendien voorstellen dat een patiënte rustiger en emotioneel meer in balans is in een volgende cyclus. En je kunt een optimale cyclus kiezen, waarin de dikte van het baarmoederslijmvlies bijvoorbeeld heel mooi is. Wij zouden het dus graag willen doen, maar alleen als uit onderzoek blijkt dat het werkt, dat het een goede keuze is. We zullen dus nog even moeten afwachten.’

* Helaas hebben wij geen onderzoekers van deze studies bereid gevonden om mee te werken aan dit artikel.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het artikel de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen. Als veel lezers dit doen, kunnen wij artikelen blijven schrijven over vruchtbaarheidsproblemen.

[paytium name=”Eenmalige donatie Denise Hilhorst” description=”Waardering artikel Denise Hilhorst”] [paytium_dropdown label=”Ik waardeer met” options=”1,50/2,50/5/10″ options_are_amounts=”true” /] [paytium_total label=”Mijn gekozen waardering” /] [/paytium]

 

1 Comments

  1. Het idee van Dr. Nijs om alle embryo’s in te vriezen en vervolgens een embryo’s in een natuurlijke cyclus terug te plaatsen lijkt een goed idee maar gaat voorbij aan de mogelijke nadelige effecten van het proces van invriezen (naar -196 C) en ontdooien (naar 37 C graden) op embryo’s. Om die reden is in het VUmc Amsterdam een onderzoek gestart naar de effecten van cryopreservatie van embryo’s (Fresh and frozen-thawed embryo transfer compared to natural conception: differences in perinatal outcome).
    De resultaten van dit onderzoek zullen mede bepalen of “Freeze-all” een juiste behandeling is.

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. Wat zijn goede en slechte embryo's? -
  2. Embryo's invriezen op dag 5 -

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*