Nederlandse gynaecologen starten FertilityConsult

Onafhankelijk advies over vruchtbaarheidsbehandelingen in het buitenland

Wie een fertiliteitsbehandeling in het buitenland krijgt, wil misschien graag ook onafhankelijk advies van een Néderlandse gynaecoloog. Dat is de gedachte achter FertilityConsult. De twee initiatiefnemers startten een pilot waarbij maximaal vijftig Freya-leden gratis advies krijgen. Dr. Jan Peter de Bruin licht hun werkwijze toe.

Tekst: Margriet Zuidgeest

‘Stel, ik heb een financieel issue. Dan ben ik blij als ik advies krijg van mijn buurman of zwager die financiële kennis heeft. Aan zo’n onafhankelijke bron hecht ik waarde.’ Met deze metafoor verklaart dr. Jan Peter de Bruin het principe van FertilityConsult.

Behandeling in het buitenland
Met het oprichten van FertilityConsult nam De Bruin samen met professor Jan Kremer het initiatief om stellen die in het buitenland wonen of daar worden behandeld, de mogelijkheid te geven bij hen aan te kloppen voor behandelingsadvies – via skype of online. Advies vragen is in de pilotfase alleen mogelijk voor leden van patiëntenvereniging Freya. De Bruin: ‘Vanuit hun ervaring met de doelgroep kon de vereniging ons goed adviseren. Als wederdienst mogen maximaal vijftig van hun leden kosteloos deelnemen aan de pilot.’

Ontkoppeling diagnose – behandelingsvoorstel
Waarom namen de gynaecologen dit initiatief? De Bruin: ‘Een arts koppelt een diagnose vaak aan een behandelingsvoorstel. En al dan niet bewust soms ook aan de (on)mogelijkheden van de betreffende kliniek. Oftewel: als de arts zegt: “Mevrouw, u lijdt aan aandoening x, ik ga behandeling y bij u uitvoeren”, is de patiënt uiteraard afhankelijk van de arts’ oordeel en operatiekwaliteiten. Maar wie zegt dat hij deze behandeling het beste kan uitvoeren? Verder is het de vraag welke faciliteiten de kliniek biedt waar hij werkt. Natuurlijk gaan we ervan uit dat medici het beste voor hun patiënten willen. Kremer en ik vonden het echter voorstelbaar dat dat in het buitenland anders kan uitpakken. Misschien vanwege een taalbarrière of een andere, onbekende werkwijze. Best mogelijk dat je je dan afvraagt: hoe zou een Hollandse gynaecoloog tegen de mij geadviseerde behandeling aankijken? En dat is het moment waarop je FertilityConsult advies kunt vragen.’

Commercieel belang
Hoe kijkt De Bruin überhaupt aan tegen vruchtbaarheidsbehandelingen in het buitenland? ‘Ik hoor veel goede ervaringen. Waar we in Nederland echt van kunnen leren, is dat patiënten in landen als België en Duitsland het gevoel krijgen meer gehoord te worden. Ook maken artsen daar ruimschoots tijd voor ze.’
Maar er is ook een andere kant, weet De Bruin. ‘Soms worden allerlei onderzoeken aanbevolen, waarvan de meerwaarde mij volstrekt onduidelijk is. En er zijn klinieken die voornamelijk handelen uit commercieel oogpunt. En daarin schuilt ons inziens een gevaar.’

Mogelijk een onderneming
Maar is het niet zo dat FertilityConsult uiteindelijk ook een commercieel belang heeft? ‘Zover zijn we nog niet. We zijn naast ons reguliere werk nu bezig met de pilot, waarin we maximaal 50 leden van Freya kosteloos een adviestraject aanbieden. We gaan hen vervolgens om gedegen feedback vragen. Als blijkt dat onze adviserende rol inderdaad voorziet in een behoefte, dan gaan we van start en wordt het mogelijk een onderneming.’

Waarborgen onafhankelijkheid
Op de vraag hoe zij als artsen hun onafhankelijkheid willen waarborgen, antwoordt De Bruin: ‘Dat is geen issue. Omdat wij niet de behandeling uitvoeren, is er geen sprake van koppeling tussen advies en behandeling. Het belangrijkste is dat we uitsluitend redeneren vanuit het patiëntbelang, met aandacht voor het “persoonlijke”. Daarbij spelen geen krachten als overheids- of zorgverzekeraarsbelang, of ziekenhuisquotum een rol.’

Toekomst
Over de toekomst zegt De Bruin: ‘Mocht ons principe zo aanslaan zodat we te zijner tijd ook patiënten binnen Nederland zouden adviseren, dan kun je denken aan een adviesmoment “na huisartsbezoek, vóór ziekenhuistraject”. Maar daarvoor is het belangrijk eerst te weten wat de reacties uit de pilot zijn.’

 

Hoe werkt FertilityConsult?

  1. Je meldt je aan op een beveiligde website en krijgt daarmee een eigen gezondheidsdossier, waarin je gegevens kunt opslaan.
  2. Je vult de vragenlijst in met vragen over gezondheid en testuitslagen.
  3. Je maakt een afspraak voor een videoconsult met een van de gynaecologen.
  4. Je kunt online berichten uitwisselen met een van de gynaecologen.

Aanmelden kan tot eind 2016 via www.fertilityconsult.nl.

2 Comments

  1. Goed initiatief! Ik wens beide gynaecologen veel succes.

  2. Eerlijk gezegd was dat juist een reden om ik gegeven moment naar buitenland uit te wijken. In NL werkt men vaak nog conform oude handelswijzen.
    Wellicht hebben anderen er wel wat aan.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*